Jan Grahn
Fotografiska bilder -
tidsnära och förflutet
27.11 2010 - 16.1 2011

Media om utställningen:
Artikel i TTELA
Inslag i TV4 Väst

Trollhättefotografen Jan Grahn (f. 1930) har under hela sitt liv haft natur och kultur som viktiga inspirationskällor och med ett stort antal separatutställningar bakom sig är han väl representerad med bilder och artiklar både i Sverige och utomlands.
För sitt sätt att hantera kameran och för sina insatser inom den ideella naturvården har Jan Grahn blivit uppmärksammad med ett flertal utmärkelser och stipendier.
Utställningen Fotografiska bilder - tidsnära och förflutet i Konsthallen Trollhättan innehåller mer än 100 bilder. Den är något retrospektiv med äldsta bilden från 1947.
I samband med invigningen kommer fotokatalogen Fotografiska bilder - tidsnära och
förflutet att presenteras.

BACK