Maria Quarfordt Brising &
Tony Topp

Entity
9.4 -8.5 2011
www.mariaqb.com
Media om utställningen:
Artikel i TTELA

An entity is something that has a distinct, separate existence,
although it need not be a material existence.
Sometimes, the word entity is used to refer to ghosts and other spirits.
Taken further, entity refers to existence or being itself.

De två Vänersborgsbaserade konstnärerna Maria Quarfordt Brising och Tony Topp vill med sin utställning skapa en plats där en okänd, helt unik existens tar form. De utgår ifrån det engelska ordet entity som på svenska kan översättas till enhet, men också kan betyda väsen eller ”ett separat varande”.
Genom att samarbeta utifrån vitt skilda upplevelser av vad varandet i sig själv består av, försöker Maria och Tony nå en gemensam plats där idén om ett personego kan upplösas.
Maria Quarfordt Brising tog en magisterexamen vid Konsthögskolan Valand 2008. Sedan dess har hon deltagit i ett antal grupputställningar och haft separatutställningar bl.a. på Galleri Mors Mössa i Göteborg. Maria använder sig av grafit som på olika sätt appliceras på laminat eller papper. Resultatet blir dominanta teckningsobjekt som tar rummet i besittning.
Tony Topp är verksam som konstnär och musiker och har dessutom ett företag i VVS-branschen. Detta använder han sig av på ett spännande och fantasieggande sätt i sina målningar och ljudinstallationer. Tony har också på senare tid sysslat med både reklam och bildspel i storformat bl.a. under invigningen av Arena Vänersborg 2009.


BACK