Agneta Andrén
Människotillverkad vildmark -
ojämn geografi

22.1 - 20.2 2011

www.agnetaandren.com

Media om utställningen:
Artikel i TTELA

Agneta Andrén har under många år arbetat som scenograf samt lektor i konstvetenskap och visuell kommunikation. Hon arbetar oftast med monumentalmåleri i seriestil. Genom olika nedslag i händelser från vår samtid skapar hon bilder som verkar som symboler mellan fiktion och realitet, mellan lögn och sanning utan specifik genre. Hon sätter samman fragment och suddar ut gränser mellan samtidskonst, populärkultur och politik. Bildernas osynk berättar om nödvändigheten för betraktaren att skapa nya tankar. Upplevelsen stödjer och producerar ny energi och känslor till denna kreativa process.

Agneta Andrén ställer i denna utställning bland annat makt- och mediakritiska frågor om människovärde och konsekvenserna av global och nationell resursfördelning (ojämn geografi).
Hon problematiserar hur vi gör de bilder vi tar in eller översköljs med till sanningar.
Det är en utmaning för varje besökare att pröva och kritiskt granska hennes bilder, inte som sanna, utan som motbilder till andra bilder/föreställningar.

 

 

BACK