Claes Hake
En retrospektiv utställning med verk
från 40 års konstnärskap

22.2 - 21.3 2010

www.hake.nu

Media om utställningen:
Artikel i TTELA
Inslag i TV4 Väst

Göteborgsskulptören och målaren Claes Hake har över 40 år som konstnär bakom sig och är en av Sveriges mest välrepresenterade konstnärer i det offentliga rummet. Ett 60-tal av hans skulpturer finns placerade i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och USA och det är dessa offentliga verk, och de skisser och målningar som gjorts under samma period, som är mest kända för en bredare publik.

Söker man en historik över Hakes tidigare konstnärskap får man detta i en utsökt komprimerad form i Folke Edwards bok Från Modernism till Postmodernism. Svensk konst 1900-2000. Han skriver där, bland annat, följande om Hake.

Claes Hake (f.1945) kom in på målarlinjen på Valand redan som artonåring men gick snart över till skulptur. Hans verk kan indelas i tre tydliga perioder knutna till tre skilda material: plasten, bronsen och stenen. 60-talet innebar plastens genombrott också inom konstvärlden och Hake var en av de tidigaste svenska skulptörerna att pröva detta nya material.

Mot mitten av 70-talet lämnar han plasten och övergår till lera, gips, brons. Han gör nu en serie porträttstudier av politiker, vänner och utslagna som visar en humoristisk, drastisk och träffsäker karaktäriseringsförmåga. Ett försök att kombinera Daumier och Rodin med en i svensk samtidsskulptur unik uttryckskraft. Det må gälla sydamerikanska ”förtryckare” som Pinochet eller svenska ”förlorare” som lever på kattmat och tar sig en braja. Hans främsta offentliga uppdrag från den perioden är den monumentala Näcken spelar i kvarteret Traktören i Göteborg. I början av 80-talet gör Hake monumentet Bohuslän för centralstationen i Göteborg, ett improviserande verk där en djärv slinga av brons trotsigt häver sig över horisonten som en brytande våg, medan fundamentet av gatsten råkar i gungning och en stor glaciärslipad sten av granit är det enda som tycks vila tryggt. Därefter gör han en serie ”samurajer” i diabas i en kompakt kubiserande form – som stoder från en förgången kultur. I nästa etapp sågar han ut monumentala bågformer direkt ur bohusgraniten och tar ännu ett steg tillbaka i tidsperspektivet./em>.

Spännvidden och ambitionen i Hakes konstnärskap är imponerande och sannolikt unik i svensk samtidsskulptur. Han börjar i samtiden med plasten och slutar i forntiden med stenen och hans betydelse som inspiratör och utmanare i västsvensk skulptur har varit stor, vilket inneburit bl.a. att skulpturen mot 1900-talets slut spelar en centralare roll i västsvensk konst än måleriet, som sedan 30-talet stått för regionens konstnärliga identitet.

I
denna retrospektiva utställning i Konsthallen Trollhättan visar Hake ett stort antal kända och okända höjdpunkter från olika perioder i sitt omfattande konstnärskap. En stor samling gipsskulpturer från 70-talets slut har lyfts fram ur gömmorna och kombineras här ihop med tidiga modellskisser och foton av de senaste årens monumentala stenskulpturer.

Claes Hakes verk finns inte enbart representerade i utemiljöer utan även på ett flertal museer såsom Moderna museet, Göteborgs konstmuseum och Borås konstmuseum. Vill man se fler av Hakes verk i Trollhättan så ingår hans skulpturer Kungen och drottningen i utställningen Kraften i Stenen som visas till och med 31/8. Här bildar 24 stenskulpturer av 17 konstnärer ett skulpturstråk som sträcker sig längs Trollhättans älvrum. Att rekommendera är också hans kommande utställning på Millesgården i Stockholm den 24/4 – 29/8.

 BACK