Trolla dig synlig
En samlingsutställning med
konstnärer från
Very Special Arts

16.1 - 15.2 2009

www.vsa-sweden.org


Kreativitet utan gränser... ...

i tanken skapas visionerna, bilderna och orden och om lusten är större än rädslan för att misslyckas utvecklas vi och självkänslan stärks.

Konsthallen Trollhättan presenterar här en samlingsutställning med konstnärer som har Very Special Arts som gemensam nämnare. VSA är en internationell kulturorganisation som finns i ett 60-tal länder. Målet är att stödja, inspirera och skapa möjligheter för konstutövare med funktionshinder att delta i konstnärliga och kulturella verksamheter. För många funktionsnedsatta är konsten ett viktigt uttrycksmedel, kanske det enda. Forskning har visat att konst bidrar till personlig utveckling hos alla individer och ökar kunskapsinlärning på alla områden och det är just denna “konstens kraft” som är kärnan i VSA:s verksamhet.

Svenska VSA anordnar konstutställningar, dans-, musik- och lyrikframträdanden, arrangerar kurser samt förmedlar kulturuppdrag för professionella, amatörer eller andra med intresse för kultur och skapande verksamheter. En styrelse finns för hela landet och arbetsgrupper utses inför planerade aktiviteter på olika platser i Sverige. I Göteborg finns kansli och en anpassad ateljé som används av VSA:s medlemmar.

Mer information om VSA finns på: www.vsa-sweden.org

I utställningen visas verk av:
Anna Schyberg, Hans Carbe, Maurits Ylitalo, Ingrid Draminsky, Tomas Frisk, Tore Sundström, Kent Granqvist, Charlotte Nilsson, Margareta Ekenberg, Emil Östlund, Margaretha Söderlund, Ulla Lindeberg, Marie Anthony, Ulla Carlsson, Bror Grundhall, Sigun Johansson, Annika Carlsson, Kiki Cylock, Britt-Marie Skogh Dave, Emily Dahlberg, Tobias Carolusson, Hans Sodéus, Göran Mönell, Bengt Magnusson, Ulf Jansson, Margaretha Lindeberg, Daniel Moustafaiy, Tomas Grönqvist, Kerstin Svea Dahlén, Ann-Marie Fogelberg, Fredrik Nilsson, Patricia Grönblad, Martin Johansson, Kristina Nilsson, Sandra Helgé, Moa Chrapkowska, Nathalie Oldin, Ulrika Antonius, Kai Halle, Emma Bäckman, Bengt Netzler, Kate Hellqvist, Raija Kurttila och Inger JacobsenBACK