Morten Aspegren
Målningar

20.2 - 22.3 2009
Max Morten Aspegren (f. 1958) kommer från Århus i Danmark och det var vid Den Fynske Kunstakademie i Odense och Den Jyske Kunstakademie i Århus som han fick sin utbildning i teckning och måleri.

Max Morten är sedan 1982 bosatt och verksam i Trollhättan. Han har haft ett stort antal samlings- och separatutställningar i både Danmark och Sverige och hans målningar finns representerade i flera kommuner, företag och privata samlingar. I denna utställning i Konsthallen Trollhättan får vi se hans senaste gåtfulla, färgstarka målningar.

Sitt förhållande till målarprocessen beskriver han på följande sätt:
- När jag målar känner jag mig lite som en gruvarbetare eller en som vaskar guld. Jag gräver mig längre och längre in i en svårtillgänglig zon. Hittar jag något blir jag motiverad att fortsätta ett tag till.

- En känslan av frihet uppstår när jag målar. Frihet att skapa något konkret ur kaoset och friheten att utplåna … man är härskare i sitt eget lilla rike.

- Jag uppslukas av problemlösningar i måleriet. Slump och kaos blir ofta avgörande för resultatet.
Stålull, trasor, fingrar – allt kan vara användbart för att ge färgen struktur och djup. Mitt inne i denna process kan nya möjligheter dyka upp som skapar nya överraskande kvaliteter. Svårigheten och motståndet är ett genomgående drag i mitt arbete, men trots allt är dock processen fram till en bild som funkar den mest intressanta resan jag gör.

- Det är som att lyckas gripa tag i en liten del av naturen, eller som att locka fram en kraft som väljer att materialisera sig just därför att jag ansträngt mig. Det är ett framåtskridande där jag lär mig mer och blir skickligare med tiden … när det är som bäst kan det ibland upplevas som om naturen själv går in och väljer sin tolk.

– Min arbetsprocess liknar Sisyfos öde – Trots misslyckanden fortsätter jag ändå försöken att fånga en känsla och formulera den.

 

BACK