Kaarina Kaikkonen

23.8 - 21.9 2008


www.artists.fi/sculptors


Den finska skulptören Kaarina Kaikkonen (1952) skapar objekt och platsspecifika installationer både inomhus och utomhus. Sedan 1987 arbetar hon uteslutande med återvunna material såsom kläder och papper. Klädernas tidigare ägare är anonyma och de personliga och känslomässiga minnen som lagrats i dessa kläder är fördolda. Samtidigt flätas Kaikkonens egna minnen in. Kläder som skulle kunna ha burits av hennes bortgångna föräldrar plockas isär och återskapas. En av Kaikkonens mest kända och mest omtalade verk är Way. En installation gjord av 3 000 herrkavajer som sommaren 2000 fyllde trapporna utanför Helsingfors domkyrka. .

Kaikkonens konst överskrider gränserna mellan måleri, skulptur, installation och arkitektur. Samspelet mellan materialen och tomrummet bygger upp en kraftfull och symbolisk innebörd till verken. Trots denna komplexitet är Kaarina Kaikkonens verk lätta att närma sig. Deras referensramar sträcker sig från enskilda personers öden till stora sociala omvälvningar och naturkatastrofer, från religion och filosofi till miljö- och vardagsfrågor.

Med sin originella och kompromisslösa konst har Kaarina Kaikkonen blivit en av de mest framträdande konstnärerna i Finland. Hon har haft separatutställningar i många finska konstmuseum och gallerier och också fått internationell uppmärksamhet efter ett stort antal samlings- och separatutställningar, bland annat i Vancouver, Miami, Köpenhamn, New York, Paris och Havanna. I Sverige har Kaikkonen tidigare visats i Malmö och Umeå och nu senast i Borås i samband med Borås Internationella skupturfestival 2008.

I Konsthallen Trollhättan kommer verket And it was Empty att visas. Utställningen är en samproduktion med Norrtälje konsthall och Örebro konsthall och stöds av
FRAME - Finnish Fund for Art Exchange.

BACK