Jill Lindström
morgon är en annan dag

19.1 - 17.2 2008

www.jilllindstrom.se


Likt ett fruset ögonblick i kompakt tystnad svävar, klättrar, vilar kända och okända föremål i rummet. Någonting har hänt eller kommer att hända. Göteborgskonstnären Jill Lindström använder sig av "rekvisita" från hemmet, (den tryggaste platsen vi känner?), för att iscensätta det oväntade. Intentionen är att berätta om farorna som hotar och möjligheterna som finns.

BACK