Annika Jostrand-Liljevall
& Marie Isaksson

Länkar

27.9 - 19.10 2008
Två individuella konstnärskap blandas i en utställning. Våra utgångspunkter är olika beroende på tidigare upplevelser och minnen, men utställningens yttre förutsättningar, rummet och temat är gemensamt.

Utställningen handlar om att vi alla ingår i ett sammanhang, något har föregått som har påverkat oss till det vi gör nu som i sin tur länkas till det vi kommer att göra. Små delar blir till något stort eller bildar en kedja. Vår utställning visualiserar våra tankar om detta.

BACK